Koll på hur hjärtstartare fungerar?

Att använda en hjärtstartare, kan rädda liv, men hur många vet hur man gör? Jag har kollat runt lite och hittat information och det tänkte jag dela med mig av. Dessutom vill jag nämna det att alla kan köpa hjärtstartare på hearty.se, för att placera hemmma. Se även till att registrera den på hjärtstartarregistret.

Att använda en hjärtstartare

Genom att använda en hjärtstartare som hjälp så kan man med en elchock kan bryta det elektriska kaos som hjärtat befinner sig i de första minuterna då man drabbas av ett hjärtstopp. Om en första defibrilleringen ges inom tre minuter är det över 70 procents chans att få igång hjärtat. 

Så här gör man:

Starta hjärtstartaren och följ sedan instruktionerna. De allra flesta hjärtstartare har röstinstruktioner som visar/talar om steg för steg. Ibland är det en text istället för röst.

Sätt fast elektroderna, de ska sitta  bröstet nedanför nyckelbenet på personens högra sida och den andra cirka tio cm nedanför armhålan på personens vänstra sida. Så fort dessa kommit på plats gör hjärtstartaren en analys och letar efter behandlingsbar hjärtrytm.
Analys pågår! Rör inte personen! Nu säger hjärtstartaren till om den ger en strömstöt eller inte. Om defibrillering rekommenderas, rör inte personen, tryck på den blinkande knappen NU! När hjärtstartaren säger att du ska trycka på knappen så ska du göra det. 

Starta hjärt-lungräddning oavsett om det krävs defibrillering eller inte. Det hjälper hjärtat att komma igång. Gär det i två minuter, och hjärtstartaren håller reda på tiden, när två minuter har gått så kommer den att säga: - Avbryt HLR. 

Sedan görs en ny analys, och man ska åter igen låta bli att röra personen. Sedan är det eventuell strömstöt och du kan göra hlr igen. Under tiden detta görs, bör någon ha kontaktat ambulans, så att de kan ta över.

13 Dec 2017